064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

Razlike između graničnog i narcističkog poremećaja ličnosti

Granični poremećaj ličnosti (GPL) i Narcistički poremećaj ličnosti (NPL) predstavljaju dva poremećaja koje je ponekad teško razlikovati zbog činjenice da imaju sličnu simptomatologiju. Međutim, to su dva različita poremećaja sa različitim dijagnostičkim kriterijumima.

Granični poremećaj ličnosti (GPL)

Granični poremećaj ličnosti je mentalno stanje koje se karakteriše bezobzirnim i impulsivnim ponašanjem kao i ispoljavanjem nestabilnosti  raspoloženja i turbulentnosti u odnosima sa drugim osobama.Osobe pokazuju tipične brze promene raspoloženja. Osobe sa GPL obično pate i od drugih poremećaja uključujući depresiju, anksioznost, zloupotrebu psihoaktivnih suspstanci, poremećaje ishrane i suicidno ponašanje. Statistički podaci ukazuju da se GPL tri puta češće dijagnostikuje kod žena. GPL se ispoljava kao opšti obrazac nestabilnosti interpersonalnih odnosa, slike o sebi. Ispoljava se u ranom odraslom dobu, što ukazuje prisustvo  pet (ili više) od navedenih:

 1. Napori da se izbegne stvarno ili zamišljeno napuštanje.
 2. Obrazac nestabilnih i intenzivnih međuljudskih odnosa koji se karakteriše promenom od ekstremne idealizacije do devaluacije. Ovo se naziva “splitting” (razdvajanje):dobar-loš, volim-ne volim..
 3. Poremećaj identiteta: značajna i konstantna nestabilna slika o sebi ili doživljaj sebe (sexualni identitet, profesionalni).
 4. Impulsivnost u barem dve oblasti koje potencijalno mogu izazvati samooštećenje (npr. rizično seksualno ponašanje, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, nesmotrena vožnja…).
 5. Ponavljano samoubilačko ponašanje, gestovi ili pretnje ili samopovređivanje.
 6. Afektivna nestabilnost usled izražene reaktivnosti raspoloženja (npr. intenzivna epizoda disforije, razdražljivosti ili anksioznosti koje obično traju nekoliko sati, retko više od par dana).
 7. Hronični osećaj praznine.
 8. Neprimeren, intenzivan bes, ili teškoća u kontroli besa (npr. konstantni bes, ponovljena fizička agresija).
 9. Prolazne paranoidne ideje ili ozbiljni disocijativni simptomi povezani sa stresom.

Narcistički poremećaj ličnosti (NPL)

Osobe koje pate od ovog poremećaja ličnosti imaju povećan osećaj važnosti i superiornosti, iako zapravo pate od nesigurnosti i imaju krhko samopoštovanje. Najvažnija karakteristika je nedostatak empatije za druge osobe. Statistički podaci ukazuju da se narcistički poremećaj ličnosti češće dijagnostikuje kod osoba muškog pola. Ove osobe se ponašaju arogantno, superiorno, dominantno, i nemaju ematiju za duge. Osobe sa NPL teško ostvaruju čvrste veze i pokazuju tendenciju da napuste osobu za koju misle da bi ih mogla ostaviti (fenomen Donžuana).

Prema dijagnostičkim kriterijumima, NPL se karakteriše grandioznošću (u fantaziji ili ponašanju), potrebi za divljenjem i nedostatkom empatije, počevši od rane odrasle životne dobi prisutnim u različitim oblicima. Na to ukazuje prisustvo pet (ili više) od nabrojanih:

 1. Preuveličan osećaj samopoštovanja (npr. preuveličavanje talenata i dostignuća, očekivanja da se bude priznat bez srazmernih dostignuća).
 2. Preokupiranost fantazijama o neograničenom uspehu, moći, lepoti ili idealnoj ljubavi.
 3. Osoba veruje da je “posebna” i jedinstvena, i da je mogu razumeti samo druge osobe visokog statusa, kao i da treba da se povezuje sa osobama i institucijama visokog statusa.
 4. Zahteva preterano divljenje.
 5. Osećaj da ima posebna prava, nerealna očekivanja u vezi posebnog tretmana ili očekuje potpunu saglasnost u vezi sa svojim očekivanjima.
 6. Osoba koristi druge kako bi postigla svoje ciljeve.
 7. Nedostatak empatije: osoba ne želi da prepozna ili da se identifikuje sa osećanjima i potrebama drugih.
 8. Osoba zavidi drugima ili veruje da drugi zavide njoj.
 9. Arogantno, nadmeno ponašanje i stavovi.

Sličnosti između GPL I NPL

Osobe koje pate od Graničnog poremećaja ličnosti ili od Narcističkog poremećaja ličnosti imaju mnogo sličnih karakteristika. Oba pomenuta poremećaja se javljaju kod 1%-2% populacije. Osobe imaju iskrivljenu sliku o sebi, ispoljavaju bes, i pokazuju model idealizovanja a zatim obezvrednjivanja drugih osoba.

Ostale sličnosti između GPL i NPL su:

 • Nedostatak brige o tome kako njihovo ponašanje utiče na druge osobe
 • Veruju da se svet okreće oko njih
 • Strah od napuštanja
 • Stalno prepiranje i svađe na random mestu, u porodici u socijalnim odnosima
 • Ispoljavanje preteranog emocionalnog, nepredvidljivog, dramatizirajućeg ponašanja.

Osobe sa GPL i NPL žive u svom univerzumu, sa vlo malo, ili uz odsustvo brige o tome kako njihovo ponašanje utiče na druge ljude.

Osobe sa NPL očekuju da se svi okreću oko njihovog univerzuma, kao da su planete koje se kreću oko sunca (naravno osobe sa NPL predstavljaju sunce i centar univerzuma). Osobe sa GPL stavljaju svoj univerzum oko drugih ljudi i na taj način se “spajaju” sa drugim ljudima. Osoba sa NPL je kompletno uronjena u sliku o sebi, i nema emocija, dok osoba sa GPL brine samo o svojim trenutnim potrebama i nema kontrolu nad svojim emocijama.

Osobe sa NPL i GPL se izuzetno plaše napuštanja, ali se sa tim osećajem nose na različite načine. Osoba sa GPL će se čvrsto držati veze, dok će osoba sa NPL napustiti vezu pre nego što druga osoba dobije priliku da je napusti. Zajedničko osobama sa GPL i NPL je da imaju preveliki osećaj besa u sebi koji može nepredvidljivo “eksplodirati”. Kao što je jedan autor sažeto rekao “osoba sa GPL će vam smetati dok će vas osoba sa NPL potpuno uništiti”.

Osobe sa GPL i NPL ispoljavaju zastoj u emocionalnom razvoju;  procenjuje se da su osobe sa GPL na razvojnom nivou od 3 godine, dok su osobe sa NPL približno na emocionalnom razvojnom nivou koji odgovara uzrastu od 6 godina.

Razlike između GPL I NPL

Granični poremećaj ličnosti i Narcistički poremećaj ličnosti su dva odvojena poremećaja i karakterišu ih brojne različitosti.

Osobe sa GPL su izrazito impulsivne, sa kompulsivnim ponašanjem, poput prekomerne potrošnje novca, nekontrolisanog unosa hrane, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i rizičnog seksualnog ponašanja. Veća je verovatnoća da će se ove osobe samopovređivati ili imati suicidne pokušaje.

Osobe koje pate od NPL imaju preteran osećaj samopoštovanja i ne retko  eksploatišu druge radi zadovoljenja svojih potreba. One se retko samopovređuju ili imaju pokušaje suicida.

Ostale razlike između GPL i NPL

 • Osobe sa NPL misle da su “posebne” i da ih jedino mogu razumeti druge “posebne” osobe ili osobe visokog statusa, dok se osobe sa GPL osećaju kao pogrešno shvaćene i maltretirane.
 • Kod NPL dominiraju muškarci, dok je veći broj osoba ženskog pola sa GPL.
 • Osobe sa NPL očekuju od drugih da svoje živote podrede njima, dok će osobe sa GPL posvetiti svoj život drugoj osobi.
 • Osobe sa GPL će pokušati da izbegnu napuštanje, dok će oni sa NPL verovatnije napustiti drugu osobu.

Osobe sa NPL mogu ispoljavati “normalne”emocije sa izuzetkom empatije. Osoba sa GPL često može ispoljavati empatiju i stavljati potrebe drugih ispred svojih.

Osobama sa NPL su potrebni drugi ljudi za pažnju; oni su im potrebni kao izvor za održanje svoje narcističnosti. Narcistički izvori su sve ono što povećava njihov ego i potvrđuje superiornost, grandioznost i osećaj veličine. Oni su preplašeni zbog mogućnosti gubitka izvora koji “hrani” njihovu narcitičnost, i često će prekinuti vezu kada se uplaše da će druga osoba to uraditi. Sa druge strane, osobe koje pate od GPL generalno se plaše napuštanja,  prave čvrste veze sa povremeni udaljavanjem.Osoba sa NPL uživa u grandioznim osećanjima i idejama, što ne postoji kod osoba sa GPL. KOd osoba sa GPL češći je doživalj niskog samopoštovanja i samovrednovanja.

SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...