064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

Naši roditelji imaju važnu ulogu u ranim fazama našeg razvoja, kao i u kasnijim periodima života, adolescenciji i odraslom dobu.

Način na koji se oni ophode prema nama, jezik kojim nam se obraćaju i neverbalno komuniciraju, oblikovaće naše karaktere i ličnosti do kraja života.

Oba roditelja imaju uticaj na decu, ali u ovom tekstu ćemo se fokusirati na ulogu majke i na koji način narcizam, ako je prisutan, utiče na interakcije sa detetom.

Narcistične majke retko predstavljaju stereotip toplog, brižljivog i ljubaznog roditelja. Umesto toga, one se trude da integrišu želje i potrebe svoje dece sa svojim, a dečije potrebe često doživljavaju kao opterećenja kojima moraju da se bave.

10 znakova koji ukazju na narcističnu majku

1.     Ona koristi dete kao produžetak sebe

Jedan od glavnih ciljeva majki sa NPL je stvaranje i održavanje osećaja nadmoći, naročito u javnosti. One nastoje da budu najuspešnije, najinteligentnije, najomiljenije i najpoželjnije osobe u društvu drugih. Žele da im se drugi ljudi dive i da im zavide.

Međutim, narcistična majka ima problem, jer će se suočiti sa mišljenjem o svom detetu i svojim roditeljskim sposobnostima. Da bi se tome suprostavila, ona počinje da gleda svoje dete kao produžetak sebe, i na taj način pokušava da apsolutno kontroliše održanje svoje grandiozne fasade koju je stvorila u svojoj glavi.

Ona će dete koristiti kao sredstvo za dokazivanje svoje vrednosti drugima. U tu svrhu, ona će upravljati svim elementima života deteta, kao što bi režiser upravljao glumcima. Ona će ih oblačiti, govoriti šta da pričaju i kako da se ponašaju, prisiljavaće ih da se bave hobijima i sportovima koje ona vrednuje, i teraće ih da budu izuzetnog uspeha u školi.

Neće je biti briga za njihovu individualnost, njihova zadovoljstva i emocionalni razvoj, sve dok ne ugroze sliku savršenstva koju želi da drugi vide.

2.     Ona će pažnju usmeriti na sebe i neće je deliti

Mnogo od gore navedenog o korišćenju deteta kao produžetka sebe proizilazi iz osnovne potrebe svih osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti da usmere pažnju samo na sebe. Imaju toliku potrebu za pažnjom, da nisu spremni da je dele ni sa kim, čak ni sa svojom decom. Ovo predstavlja izazov, jer deca predstavljaju tačku oko koje se često okupljau članovi porodice i prijatelji. Da bi se suprostavila ovoj pretnji, narcistična majka će pokušati da dominira u svim razgovorima u koje je uključeno njeno dete, pričaće umesto njega i o njemu, pre nego sa njim.

Pohvaliće se dostignućima deteta, jasno naglašavajući svoju presudnu ulogu u tome.

Ona će ih oblačiti i predstavljati drugim ljudima, ali samo u svrhu isticanja sebe.

Ona će davati odgovore na pitanja koja se postavljaju detetu, da bi se dobio pravi odgovor (pravi odgovor je onaj koji u najboljem svetlu predstavlja nju).

U svim situacijama će pokušati da svu pažnju drugih preusmeri na sebe.

Ovo postaje sve očiglednije kako dete raste i pokušava da se osamostali. Tada će pronalaziti svakodnevne načine i izmišljati razloge kako bi se već odrasla osoba vratila njoj. Ako odbije, u cilju dobijanja pažnje, ona će se žaliti kako dete ne brine o njoj i ne voli je dovoljno.

3.     Ona će decu deliti na dobre (pobednike) i loše (gubitnike)

Ako ima više dece u porodici, narcistična majka će često favorizovati jedno dete u odnosu na druge. Retko postoji konkretno opravdanje za to, ali ona ih deli u cilju okretanja jednih protiv drugih. Na taj način smanjuje šansu da se deca udruže i ugroze njen dominantni položaj. Njeno omiljeno dete će koristiti, kao što je već rečeno, kao produžetak sebe, učiće ga kako da misli i postupa kao i ona, negujući ponašanje “mi protiv njih”. Držaće dete na svojoj strana kako bi se mogli udružiti kada kritikuju, manipulišu i napadaju preostalu decu. Drugoj deci koju smatra lošom, poklanjaće manje pažnje i ljubavi. Ovo se može ispoljavati na više načina, uključujući hranu koju im daje, odeću koju im bira za nošenje, udobnost koju uživaju i jezik kojim im se obraća. Sa stanovišta majke, favorizovanom detetu se dozvoljava da pogreši, dok su ostala deca uvek kriva. Izabranom se daje sve što mu treba, dok su ostali marginalizovani i uskraćuju im se stvari kao znak odmazde zbog neposlušnosti.

4.     Ona uvek ima prednost u odnosu na dete

Osoba sa NPL najviše brine samo o sebi i to se ne menja i kada postane majka. Osim ako to nije u njenom interesu, ona se neće posvećivati potrebama dece, ako zadovoljenje tih potreba utiče na njene planove. Osim u slučaju favorizovanog deteta, nemojte očekivati da je vidite da se žrtvuje, posvećuje vreme, energiju i pažnju deci. Uvek će nastojati da dobije ono što želi, čak i po cenu da dete bude nesrećno. Ona bi čak mogla da kupi deci poklon za rodjendan ali će u tu radnju uložiti malo napora. I na kraju svega, ona je toliko preokupirana sobom da neće ni znati šta njena deca zaista žele.

5.     Ona insistira na tome da je njeno dete uzrok svih njenih problema

Kada se suoči sa neuspehom, razočaranjem ili nekim drugim problemima, narcistična majka će sigurno za to okriviti svoju decu. Ona jednostavno ne može da vidi ni jednu grešku u svojim postupcima. Kako je dete, posebno u mlađem uzrastu, prisutno pored majke većinu vremena, ono je meta za ispoljavanje majčinog besa. Naravno da dete nije uzrok svih njenih nevolja i krivica deteta je beznačajna. Dete, kako ona vidi, predstavlja ventil za njene frustracije.

6.     Ona je uvek u pravu

Još jedna manifestacija njene grandiozne slike o sebi, je nemogućnost da prihvati da je možda  pogrešila u vezi nečega. To je naročito vidljivo kada dete postane starije i kada je sposobno da u razgovoru sa majkom iskaže svoje mišljenje; ona će uskratiti podršku detetu i insistiraće na tome da ono greši. Jedna od glavnih tačaka sukoba je različito posmatranje istih događaja iz prošlosti. Narcistična majka će događaje zapamtiti i tumačiti na drugačiji način u odnosu na dete. Ovaj obrazac nije ograničen samo na događaje iz prošlosti, već i na mišljenja i uverenja koja svako od njih ima. Dete može izraziti svoje mišljenje o nečemu, ali ako se to mišljenje ne podudara sa majčinim, ono će biti odbijeno sa prezirom.

7.     Ona se retko obraća detetu na ljubazan način

Osim favorizovanoj deci, narcistične majke se retko na ljubazan način obraćaju svojoj deci. Pohvale i ohrabrenja su retki, jer majka fokusira svoju energiju na one stavri koje njeno dete ne radi dobro. Ona često kritikuje dete bez obzira da li je to zasluženo ili nije, čak i u situacijama kada bi blaži pristup bio od pomoći detetu. Ona će ponižavati dete i degradirati sliku deteta o sebi kao vrednoj osobi kroz uvredljive komentare.

Ona može otvoreno razgovarati pred detetom ili sa detetom o tome kako uživa u društvu drugih ljudi, ali nikada i u društvu deteta. Ona ne želi da deca sebe vide kao zabavne osobe, već pre kao problematične, neuspešne, koje ne predstavljaju ništa drugo od trna u njenoj ruci.

Ona daje uopštene izjave o ljudima koje indirektno predstavljaju loše poruke za njenu decu. Ona će reći “niko me ne voli” i “ljudi su tako sebični” da bi indirektno na taj način optužila svoju decu za te stvari, zadržavajući mogućnost da u slučaju da dete protestvuje prebaci izjavu na druge osobe.

8.     Ona postaje zavidna u kasnijem životu dece

Kako njeno dete raste i osamostaljuje se, narcistična majka će postati zavidna prema novim ljudima i iskustvima koje primećuje. Verujući da je superiornija od dece, ona pati kada ih vidi kao srećne i zadovoljne osobe. U želji da ih spreči da je nadmaše, sabotiraće stvari na sve moguće načine. Zahtevaće sve više pažnje i vremena da deca posvećuju njoj kako bi manje vremena imali za svoj “novi” život, a može im tražiti i novac kako bi im otežala materijalnu situaciju.

Sve nove odnose, partnerske ili prijateljske, gledaće kao izazov za očuvanje njenog dominantnog  mesta u životu deteta. Ona će učiniti sve što je u njenoj moći da napravi razdor između dece i njihovih novih partnera i prijatelja. Ona će izmišljati priče sa ciljem da ponizi dete, iznosiće primedbe o novim poznanicima deteta, iražavajući prezir, sa ciljem da dete izabere nju. Neće biti zadovoljna da sedi i gleda kako dete pronalazi sreću bez nje.

9.   Ona je bez empatije

Jedna od ključnih osobina osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti je da su one gotovo potpuno bez empatije. One veruju da drugi ljudi osećaju, misle i postupaju kao i one. U slučaju narcističnih majki, to znači da one nisu u stanju da shvate zašto se njihovo dete ponaša na određen način. Odgovor na ponašanje deteta je često bes, čak i u situacijama kada je dete vidno uznemireno, tužno, uplašeno, jer narcistična majka ne može razumeti zašto se javljaju takva osećanja. Sve što ona vidi, jeste mrzovoljno, problematično i nezahvalno dete. Ona dete neće pomaziti, razveseliti ili utešiti lepim rečima. U stvari, verovatno će uraditi sve suprotno, jer je to jedino što ona zna.

10.  Ona će manipulisati svojim detetom

Još jedna karakteristika osoba sa NPL je sposobnost i želja da se manipuliše drugim osobama. Načini i sredstva manipulacije su mnogobrojna i raznovrsna. Dovoljno je reći da većina od već spomenutog predstavlja manipulaciju, a opšta stvar je kontrola i poslušnost.Narcistična majka će pokušati da ućutka glas svog deteta, diktiraće svaki njegov potez i gušiti bilo kakve znake individualizma.Ona će zloupotrebiti svoj položaj i koristiće dete za svoje lično zadovoljstvo i korist.Koristiće se lažima i prevarama sa ciljem zbunjivanja deteta i rušenja njegovog samopouzdanja do tačke na kojoj bi dete postalo mentalni i emocionalni “rob” majke.

Nažalost, navedenih 10 znakova predstavljaju samo vrh ledenog brega. Neke osobine možda nisu prisutne kod svih narcističnih majki. Takođe, svakog ko pokazuje jednu od nabrojanih osobina ne treba označiti kao narcisa.

SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...