064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

Šta treba znati o medikamentoznoj terapiji poremećaja ishrane?

Ne postoji lek kojim se može lečiti i izlečiti osoba koja boluje od poremećaja ishrane. Ali postoje lekovi koji mogu redukovati simptome bolesti, bilo da se radi o simptomima vezanim za hranu ili o psihološkim simptomima (strah, depresivnost, nesanica). Evo nekih podataka koji su “evidence based“:

  1. Pojedini antidepresivi su pokazali značajnu efikasnost kod bulimije nervoze (fluoxetine hidrohlorid npr.), dok nema puno studija o efikasnosti kod anoreksije.
  2. Iako se neki stručnjaci ne slažu, studije su pokazale da izvesni SSRI antidepresivi (selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja srotonina) u kombinaciji sa antipsihoticima druge generacije-“atipični“ antipsihotici mogu pomoći jednom broju pacijenata bolesnih od anoreksije. SSRI imaju najbolju efikasnost onda kada pacijent počene ponovo da uzima hranu, jer da bi delovali potrebno je da ima serotonina u mozgu pre nego što “obave svoj posao”. Izgladneli mozak ne pravi dovoljno serotonina.
  3. Kratkodelujući anksiolitici (benzodijazepini) imaju svoju ulogu kod pacijenata sa ekstremnom anksioznošću pred obroke. Takođe, benefit mogu imati i pacijenti sa nekim od komorbiditeta-depresija, anksiozni poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj.
  4. Psihofarmakoterapija treba da bude pažljivo propisana i praćena od strane stručnjaka koji ima iskustva sa efektima medikamenata kod pothranjenih osoba!
  5. Nikako ne uzimajte terapiju “na svoju ruku“!!!
    Ipak najmoćniji i najznačajniji lek za bolesne od poremećaja ishrane je hrana! U dozi od tri obroka i dve užine dnevno!!!
SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...