064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

SIMPI2023 Prvi nacionalni simpozijum o poremećajima ishrane i gojaznosti sa međunarodnim učešćem “Mitovi-istine-izazovi-perspektive”

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se 06. aprila 2023. godine održao Prvi nacionalni simpozijum o poremećajima ishrane i gozjaznosti “Mitovi – istine – izazovi – perspektive“ u Beogradu, u  hotelu  Crown Plaza. Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja  iz psihijatrije i drugih medicinskih (internističkih) grana.  Predavanja će  održati eminentni predavači iz zemlje i inostranstva. Zanemaren domen u psihijatrijskoj kazuistici naveo nas je na potrebu za organizovanjem ovog skupa.

SIMPI, gojaznost, poremećaji ishrane
PROGRAM SKUPA

I DEO Poremećaji  ishrane 9:20-11

1)Etiologija i klinička slika poremećaja  ishrane (Prim dr Ana Kesić, dečiji psihijatar, Klinika za dečiju neurologiju i psihijatriju, KSC)

2)Neurobiologija poremećaja  ishrane (Prof dr Nikola Vojvodić-neurolog, Klinika na neurologiju KCS)

3)Psihodinamika poremećaja  ishrane-prikaz slučaja (dr Sabina Jahović-dečiji psihijatar, psihoanalitičar)

4) Uticaj psihofarmaka na ishranu (Prof dr Srđan Milovanović, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KCS)

5) Maudsley pristup-porodična psihoterapija za adolescentnu anoreksiju nervozu-savremena dostignuća (Dr Mima Simić, psihijatar, UK, Maudsley )

SIMPI, poremećaji ishrane

Pauza  11:10-11:40

II DEO Razna pitanja u vezi poremećaja  ishrane  11:40-13:20h

1) Poremećaji ishrane i društvene mreže (Prof dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje)

2) Poremećaji ličnosti i poremećaji  ishrane (Prof dr Darko Marčinko, Odeljenje za psihijatriju, KBC Zagreb, Hr)

3) Brze dijete-primamljive na prvi pogleda ali zašto ipak ne (dr Jagoda Jorga, specijalista higijene)

4) Kontroverze lečenja i prinudno lečenje? Nataša Novaković, pravnik, OSCE

5) Poremećaji ishrane i psihotični poremećaji (Prof dr Nađa Marić-Bojović, IMZ)

simpi, poremećaji ishrane, anorexia, gojaznost

Pauza za ručak 13:20-14:20

III DEO Gojaznost 14:20-16:40h

1) Farmakoterapija gojaznosti (Prof dr Radan Stojanović, klinički farmakolog, Institut za farmakologiju i toksikologiju MF UB)

Gojaznost, anoreksija, bulimija

2)Gojaznost kao izazov za psihoanalizu (Prim dr Marija Đurović, KBC „Dr Dragiša Mišović“)

3)Metabolički sy (Doc dr Snežana Lukić, internista-gastroenterolog, KCS)

 4)Pitanje volje i motivacije u lečenju poremećaja ishrane i gojaznosti (Vladimir Borovnica, klinički psiholog, porodični psihoterapeut, KBC „Dr Dragiša Mišović“)

5)Barijatrijska hirurgija-pro et contra (Prof dr Miloš Bjelović, hirurg)

Gojaznost

Sponzorisano predavanje PharmaSwiss 16:40-17:00

Pauza za kafu 17:10-17:30

IV DEO Panel  diskusija 17:30-19:00

Roditelji i oboleli od poremećaja  ishrane su govorili o svojim iskustvima tokom same bolesti i kasnje lečenja.

SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...