064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

Kako se leče poremećaji ishrane

Lečenje poremećaja ishrane zavisi prvenstveno od stanja u kome je obolela osoba. Lečenje može biti ambulantno i hospitalno. Indikacija za hospitalizaciju osobe bolesne od anoreksije je gubitak težine veći od 25%. Bulimične pacijentkinje se hospitalizuju onda kada je povraćanje učestalo, kada postoji ozbiljan elektrolitni disbalans, ili depresivnost koja je jako izražena kada je opasnost od suicida velika. Lečenje podrazumeva dva odvojena dela

-prvi se odnosi na uspostavljanje normalnog načina ishrane, regulaciju telesne težine, prekidanje prejedanja, povraćanja i uopšte ponašanja koje je vezano za kontrolu ishrane.

-drugi se odnosi na psihološke teme kao što je samopoštovanje, životni koncept, interpersonalno funkcionisanje.

Na početku je naglasak  na prvom delu terpije, jer da bi osoba bila sposobna da razume pa i napravi progres u psihološkoj sferi potrebno je da se prvo uspostavi telesna stabilizacija. Za osobu bolesnu od anroeksije to znači da počne sa uzimanjem hrane i postepenim dobijanjem telesne težine; a za osobu bolenu od bulimije da prekine ili bar redukuje prejedanje i nasilno povraćanje. Neophodno je u ishranu uvesti 3 glavna obroka i dve užine kao i užinu pred spavanje. Počinje se sa 1400 kalorija kod obolelih od anoreksije, da bi se u toku druge nedelje povećalo na 1800 i kasnije do 2400. Osobe bolesne od bulimije mogu odmah započeti sa režimom od 1800-2000 kalorija. Obroci se jedu uz nadzor nekog od ukućana (ili medicinske setre na odeljenju). Posle obroka obavezno je mirovanje. U nekim slučajevima potrebno je primeniti i medikamentoznu terapiju, obično manje doze anksiolitika, nekad i sedativnih antipsihotika ili antipsihotika nove generaciji-atišičnih antipsihotika, a kada je to potrebno daju se i antidepresivi, mada da bi se postavila dijagnoza depresije potrebno je sačekati da se težina popravi jer simptomi gladovanja mogu imati dosta sličnosti sa simptomima depresije.

Što se tiče psihoterapije integrativni pristup daje najbolje rezultate, a najčešće korišćenje metode su kognitivni-bihevioralna th u početku lečenja, suportativna, i konačno uz redukciju simptoma dinamski orjentisana psihoterapija ukoliko postoje indikacije.

U lečenje moraju biti uključeni i roditelji jer su poremećaji ishrane, posebno bulimija, samo nosioci problema cele porodice.

SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...