064 122 3 122 info@drmarijadjurovic.rs

Kada posumnjati da psihijatar ili psiholog ne koriste tretman koji je adekvatan i savremen za lečenje obolelih od poremećaja ishrane

o Nema iskustava u radu sa osobama koji boluju od poremećaja ishrane
o OBEĆAVA BRZ, LAK TRETMAN (posebno treba biti oprezan sa takvim terapeutima)
o Ne pokazuje dovoljno brige i pažnje u vezi telesnog zdravlja obolele osobe i fizičkih simptma koji prate ove poremećaje
o Tokom terapije ne bavi se pitanjima koja se odnose na ponašanje vezano za ishranu-gladovanje, učestalost prejedanja i nasilnog povraćanja, posebno u početku lečenja
o Ne uključuje članove porodice tokom inicijalnog intrevjua i procene
o Ne uključuje ili čak izgebava da uključi članove porodice kao deo tima i podršku u lečenju
o Fokusira terapiju na ”uzroke poremećaja”, porodičnu disfunkcionalnost, ”pitanja kontrole” umesto da se na početku isključivo bavi bihevioralnim intervencijama i kontrolom simptoma (redukcija prejedanja i nasilnog povraćanja, uvođenje redovnih obroka i dobijanje na telesnoj masi)
o Ne radi po principu timskog pristupa lečenju, i ne primenjuje tretman zasnovan na dokazima (evidence based treatment).
o Iznosi generalne zaključke npr. ”svi pacijenti i sve porodice”, bez indivudualnog pristupa pojedinim pacijentima
o Koristi istovetan  tretman prema svim pacijentima, bez obzira na aktuelnu kliničku sliku i psihički status, kao i stanje u porodici
o Obećava da će svi ili većina pacijenata biti izlečeni  metodom lečenja koju primenjuje
o Odbija da uputi pacijenta dalje, na kosultaciju kod interniste, pedijatra, nutricioniste, kolege psihijatra, uprkos tome što se ne dešava nikakav progres u lečenju

SIMPI 2024.

SIMPI 2024.

11.aprila 2024.godine je održan „Drugi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti “ u Beogradu, u hotelu M. 🥼Na simpozijumu su predstavljena aktuelna saznanja iz psihijatrije i drugih medicinskih grana. Predavanja su održali...